7 کافی نت یافت شد.

محمد عالمی نژاد خیابان راه آهن روبروی میوه فروشی منصوری جنب پوشاک رویال طبقه بالا
سکینه عرب نکا میدان امام حسین جنب ایستگاه تاکسی20
فرهاد راسخ نکا چهارراه مرکزی طبقه فوقانی عطرمجد
روحالله قنبری Rohollahghanbari@yahoo.com
عین الله جعفرزادهاطربی نکا خ راه آهن
امیر فراهانی خیابان راه آهن روبروی مسجد مهدیه
سیدرضا سی متری غربی(نارنجباغ) ابتدای نارنجباغ6 روبروی نانوایی بربری