5 کافی نت یافت شد.

حسن منجی شهرستان سمیرم روستای مورک
کامران رحمانی اصفهان-شهرستان سمیرم-منطقه پادنا-شهر بیده
نسیم دره شوری بخش وردشت - روستای فتح آباد
- استان اصفهان شهرستان سمیرم منطقه پادنا شهر بیده
منوچهر طاهری پادنا علیا شهر بیده میدان صاحب الزمان