14 کافی نت یافت شد.

سیدعلی هاشمیان گناباد-خیابان شهیدشوریده- بین شوریده16و18
مهدی بشکار گناباد جنب شوریده 4 پلاک 50 کافی نت تک
محمد حسین پور شهرک امام رضا رضوان 2
میثم رفعتی نرسیده به شوریده 17 پلاک 247/1
جواد مرزبان کلاتی خراسان رضوی.شهرستان گناباد.خیابان شهیدشوریده.رو به روی اداره پست.پلاک 120
جعفر ایزدی نبش امام خمینی 7
سیدحسن موسوی زاده گناباد-خیابان سعدی-بین سعدی9و11
مهدی نژادعبداله گناباد، خیابان عدالت شمالی بین کوچه 2 و 4
علی غلامی کاخکی کاخک بلوار انقلاب اسلامی - بالاتر از انقلاب اسلامی6
یعقوب مرادی گناباد - خیابان ایثار - روبه روی ایثار 5 - جنب عکاسی حمید - کافی نت آنلاین
محمد غفوری خراسان رضوی - شهرستان گناباد - روستای بیلند - خیابان دانش - نبش دانش 20 - کافی گیم طوس
یاسر هنرمندی استان خراسان رضوی شهرستان گناباد خیابان امام خمینی نبش امام خمینی7
عباسعلی خ ناصر خسرو ناصر خسرو 2 هنر هفتم
ایمان پورولی خراسان رضوی / گناباد / غفاری 5/1