16 کافی نت یافت شد.

وحید سلطانی خراسان رضوی - شهرستان فریمان - امام خمینی 2
جعفر عباس زاده مقدم فریمان روستای کته شمشیر سفلی بین مطهری 6 و 8 کافی نت شاپرک
سید محمد نبی سیدنژاد فریمان خیابان شهید رجایی 3
م دین دار بین اداره پست و میدان امام خمینی (ره)
احمد آزادی امام خمینی 17
علی علیزاده خیابان امام رضا شرقی امام رضا شرقی5 پلاک 6
امیر نگهبان روستای عشق آباد کوچه المهدی 4 کوچه شهید شکوری
- پاساژ اعظم نور .کامپیوتر سیب
علی فرهادگرد_خیابان ولیعصر_ روبه رو اداره مخابرات
محمد یحیی صانعی فریمان: خیابان امام خمینی 28
زهراسادات نوری فریمان عدالت 5 روروبری شورای حل اختلاف
بیابانی فریمان خیابان چمران نبش چمران12
مصطفی ناصری نیا فرهاد گرد نبش امام خمینی 5
محمدآخوندی امام رضا غربی 2 جنب بانک توسعه
امیرحسین علیمیرزایی سرخس- خیابان معلم - معلم 5 پلاک 26
عباس سالاری شهر سفیدسنگ - خیابان شهید مطهری