9 کافی نت یافت شد.

محمد مانده علی طالقانی مرکزی جنب بانک ملت کافی نت فدک
حامد عبداللهی گلدره اصفهان نجف اباد بخش مهردشت شهردهق روستای گلدره محله بالا جنب مخابرات بالای مدرسه
حبیب اله شیرازی تهرانی تیران بلوار شهید بهشتی شرقی
مریم نیسی تیران- میدان امام حسین پاساژ رامین طبقه زیرزمین
امیرحسین رحیمی تیران رو به روی اداره تامین اجتماعی
حمید رجب زاده تیران خیابان شهید امینی
محمدرضا صائبی تیران بلوار امام جنب اداره پست
علی جمالی عسگران،خیابان شهید عبدلی ، ابتدای بلوار امام خمینی
علیرضا مظاهری منطقه 4 - خیابان مطهری - کوچه نسیم - پلاک 5