7 کافی نت یافت شد.

حسین خلجی تاکستان
فرشید یزدی شهرستان تاکستان شهرک اک منزل فرشید یزدی
امید رحمانی تاکستان ابتدای چهاراه دخانیات
رضا طاهرخانی خیابان امام چهاراه دخانیات نبش چهارراه روبروی دبیرستان شهید تقی رحمانی کافی نت باران
سیدمحمدمهدی شجاعیان اسفرورین بلوار امام روبروی بانک کشاورزی
خانم فرجی اسفرورین
مهدی سعیدی ضیاءآباد،میدان امام،ابتدای خ دانش،روبه روی پخش سیگار پاسارگاد،کافی نت ماهان