4 کافی نت یافت شد.

علی صالحی شهرستان کلات روستای چنار
جواد حیدری کلات نادر بعد از میدان صاحب الزمان (ع) جنب پاساژ عارف پ ۳۵۹
محمد کبودی کلات - خ امام خمینی
- کلات-امام خمینی-روبروی آتشنشانی