3 کافی نت یافت شد.

میکائیل قره جه میدان مختومقلی - ساختمان ساتلقی - جنب داروخانه دکتر بخشی زاده - پیشرو رایانه
یاسین فرهمندی زاده بندرترکمن-جمهوری اسلامی-جمهوری یک-بالاتر از مسجد آسوده -سمت راست
بی بی هاجر قزل نبش خیابان اباذر 2