2 کافی نت یافت شد.

هادی منحوشی داورزنی مقابل مسجد جامع کنار میدان امام خمینی
جواد احمدی نسب روستای صدخرو بلوار امام رضا(ع)