6 کافی نت یافت شد.

امید معروفی شهر بوئین .میدان ساعت.نرسیده به مسجد جامع
عبدالله محمدی کردستان بانه خیابان امام بالاتر از اداره برق
محمدرضا عبداله زاده خیابان بلال حبشی کوچه پویا 3
مسعود آذری میدان امام. خیابان امام. روبروی بانک تجارت مرکزی
کاوه لاله میدان مروتی.روبروی مسافرخانه .داخل کوچه
خدمات کامپیوتری کردستان - بانه