16 کافی نت یافت شد.

مهدی فعال چناران بلوار طالقانی11 (چهار راه پارک)
مریم نظری بهار چناران طالقانی 3 جنب بانک قوامین
اکرم سادات صاحب نظر چناران - طالقانی
حامد عبدالهي چناران
محمد توپکانلو خ بهشتی۶_پ ۴۵
یعقوب کوله ابادی چناران بهشتی 2 بعد از بانک کشاورزی جنب اداره صنعت و معدن کافی نت ایرانیان
سجاد عابدی چناران نبش طالقانی3
سجاد عابدی چناران نبش طالقانی3
مهدی ساقی شهر جدید گلبهار بلوار پرند نبش پرند1 بازار چه پرند
امین صداقت چناران بین طالقانی 6 و 8
فرهاد رادکانی جمهوری24
محمد مهدی هدایتی گلبهار_خیابان پرند_مجتمع تجاری سیتی سنتر2_طیقه2_واحد306
حسین شیبک خیابان 22بهمن بین 2و4 - روبروی دبیرستان دخترانه طالقانی
مرتضی هراتی گلبهار- بلوار پرند - مجتمع خورشید طبقه1+
- روستای فریزی جنب سوپر وطن خواه
سعید رضایی فر چناران امام خمینی 38 جنب درمانگاه باران