7 کافی نت یافت شد.

حسین زارعی بستان آباد خیابان مطهری-میدان 7 تیر-جنب بانک کشاورزی
پژمان مالکی طالقانی شرقی روبروی پلیس+10 کافی نت پژمان
عظیم عباسی بستان آباد همکف اداره کار
خليل اربابي بستان آباد ميدان انقلاب جنب پل هوايي دفتر پيشخوان دولت
محسن حمدی پور خ طالقانی روبروی بانک ملی
علی عباسی بستان اباد خیابان امام روبری رادیو آسیا
میرناصر حسینی کر بستان آباد روستای کر