8 کافی نت یافت شد.

حسین زارعی بستان آباد خیابان مطهری-میدان 7 تیر-جنب بانک کشاورزی
پژمان مالکی طالقانی شرقی روبروی پلیس+10 کافی نت پژمان
عظیم عباسی بستان آباد همکف اداره کار
خليل اربابي بستان آباد ميدان انقلاب جنب پل هوايي دفتر پيشخوان دولت
محسن حمدی پور خ طالقانی روبروی بانک ملی
علی عباسی بستان اباد خیابان امام روبری رادیو آسیا
میرناصر حسینی کر بستان آباد روستای کر
مهدی رحیمی مهر بستان آباد خیابان امام صدمتر بالار تر از بانک تجارت روبه روی جمشید موزیک