2 کافی نت یافت شد.

محمدمهدی برزگر قادراباد میدان جانبازان جنب افق کوروش
حمیدرضا رنجبر صباشهر خ ولیعصر روبرو مسجد صاحب الزمان