3 کافی نت یافت شد.

قاسم مطیرزاده جاده ساحلی امام صادق ع غرب کارون روستای دیم ابن نجم
محمود بحرانی پور مینوشهر بازار مینو
علی معبودی جزیره مینو - روبه روی بانک ملی